Corel AfterShot Pro

Aftershot Pro har ett bra upprätningsverktyg och är programmerat med en automatisk objektivkorrigering som utifrån bildens exif-data korrigerar missteckning och vinjettering väl – åtminstone på de objektiv vi använde i testet.

#Program #Corel
7.4

Om du har undrat varför vi inte har med den klassiska Bibble-råkonverteraren i testet hittar du svaret här. Corel har köpt Bibble, och Aftershot Pro är en direkt fortsättning på Bibble 5 Pro. Programmet startar långsamt, men när det väl är igång sker konverteringarna snabbt och problemfritt. Det är väldigt överskådligt och lätt att jobba med, även på mindre skärmar. Skjutreglagen visar inte bara med text, utan också med sin form vilken effekt man uppnår genom att använda dem. Aftershot Pro har ett bra upprätningsverktyg och är programmerat med en automatisk objektivkorrigering som utifrån bildens exif-data korrigerar missteckning och vinjettering väl – åtminstone på de objektiv vi använde i testet. Dessutom är det som i andra bra program möjligt att gå in och korrigera delar av bilden. Enkla motiv klarar programmet utmärkt, men det kniper med de mer extrema filerna. Våra felexponerade testtavlor klarade Corel inte så bra, först och främst på grund av brusreduceringen, som låg en bra bit från de bästa. Dessutom dras betyget ner av att klonstämpelverktyget är besvärligt att jobba med; här måste man jobba med lager, vilket känns onödigt. Dessutom är det krångligt att spara eller exportera en fil med ett nytt namn. Man kan inte heller spara i DNG-format.

Omdöme

Aftershot Pro från Corel kan vara ett bra val för råkonvertering om du jobbar i operativsystemet Linux eller på en liten skärm, t.ex. på en bärbar dator. För normalt bruk kan du hitta ett bättre program för mindre pengar.

Specifikationer

Märke
Corel