Apple Aperture 3

Aperture är överskådligt och enkelt och behandlar alla filformat, inklusive raw, med samma verktyg.

#Program #Apple
8.3

Apples eget program påminner mycket om Lightroom, men det är faktiskt tvärtom. Adobe lade vid lanseringen 2006 Lightroom väldigt nära Aperture, som var på väg att koppla grepp om Mac-fotograferna. Aperture är överskådligt och enkelt och behandlar alla filformat, inklusive raw, med samma verktyg. Man importerar bilderna, behandlar dem icke-förstörande och kan sedan exportera dem till jpeg eller andra format. Vid en direkt jämförelse är Apertures arkiveringssystem bättre och snabbare än Adobes, speciellt med stora datamängder, medan bildbehandlingsdelen inte ger riktigt lika många möjligheter. Vi saknar särskilt möjligheten att kunna korrigera objektivfel. Det kan man dock via en plugin från PT-Lens för 155 kronor. Våra konverteringar saknade skärpa och optimal färgåtergivning i de mörka områdena jämfört med testets bästa program. Förlitar man sig på de automatiska inställningarna blir färgerna ofta för varma. Aperture har i den nuvarande versionen optimerats efter Retina-skärmarna. Aperture var tyvärr inte riktigt så stabilt som vi hade räknat med. Det är t.ex. inte möjligt att öppna råfiler från en Canon EOS 5D Mark III om Högdagertonprioritet har aktiverats under exponeringen. Bildbibliotek från Iphoto kan utan vidare importeras i Aperture.

Omdöme

Aperture var i början banerförare för en helt ny generation av bildbehandlingsprogram, men sedan har programmet inte utvecklats lika snabbt som Lightroom, och därför har det tappat sin ledarposition.

Specifikationer

Märke
Apple