JEPPE WIKSTRÖM m.fl. A day in the world

Den 15 maj 2012 gick hundratusentals fotografer man ur huse för att dokumentera dagen. Detta blev resultatet.

#Fototillbehör #Books
8.9

Den 15 maj förra året bjöds människor över hela världen in för att med kamerans hjälp dokumentera en dag i sitt liv. Bakom projektet står den ideella svenska stiftelsen Expressions of Humankind, och hundratusentals personer hörsammade inbjudan. Boken omfattar ett urval, utsett av en jury, av de bästa bilderna som skickades in under projektets gång. Resultatet är ett oerhört intressant tidsdokument i form av ett tvättäkta praktverk med inte mindre än tusen bilder med tillhörande texter.
Tusen olika bilder av tusen olika fotografer ger ofrånkomligen en viss spretighet, men annars är det svårt att komma på något direkt negativt att säga om det här projektet. Juryn som har valt ut bilderna har framför allt fokuserat på det vardagliga skeendet i livet i betydligt högre grad än historiskt omvälvande händelser. Denna rikedom av bilder och perspektiv som gör att man gärna återkommer till boken gång på gång får man dessutom för en mycket överkomlig summa. Ett bra köp, helt enkelt.

Omdöme

Den här väldigt intressanta boken vänder sig till den breda allmänheten, men fotoentusiasten kan också hämta inspiration från den stora mängden synintryck som de tusen bilderna ger. Priset måste kategoriseras som ett rent fynd.

Specifikationer

Märke
Books